Uredništvo Revije Kapital
Uredništvo Revije Kapital
Objavljeno 1. 6. 2023

Damjan KOVAČIČ, višji specialist za upravljanje skladov Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o.

image placeholder

»Vlagateljem, ki imajo primerno razpršen globalni portfelj, zato na splošno svetujem, da se ne pustijo prestrašiti borznim demonom, da ostanejo na polno investirani in ne počnejo ničesar«

Damjan KOVAČIČ, višji specialist za upravljanje skladov Sava Infond, družba za upravljanje d.o.o.

 

Ste uradni naj upravljavec vzajemnih skladov v Sloveniji! Kaj to pomeni za stranke? Boljše donose, bolj varne naložbe?

Nagrada revije Mojih Financ za naj upravljavca je pomembna zato, ker pomeni priznanje za dobro in kvalitetno delo ekipe upravljavcev in celotnega kolektiva družbe Sava Infond. V naši industriji vlada namreč izjemno izenačena in ostra domača konkurenca, ki ponuja zelo podobne finančne produkte z zelo podobnimi naložbenimi politikami, zaradi česar je zelo težko izstopati. V naši industriji lahko vlagatelji stalno spremljajo in primerjajo uspešnost upravljanja naših vzajemnih skladov v primerjavi s konkurenco v vseh časovnih obdobju od zadnjega meseca in v eno-, tri-, pet- ali celo desetletnem obdobju. To prinaša za stranke maksimalno možno transparentnost in enostavno primerjavo tveganja prilagojenih donosov, po drugi strani pa lahko hitro vodi v preveč pozorno spremljanje naključnih kratkoročnih premikov, kar močno odsvetujemo večini vlagateljev, ki imajo primerne finančne produkte, jasne varčevalne cilje in dobo varčevanje, ki se meri v letih ali celo desetletjih.

Kako prepričate vlagatelje, da naj vlagajo v hibridne trajnostne sklade, kot je Infond Družbeno odgovorni? Kakšna je korelacija pri investitorjih med družbeno odgovornostjo in donosom?

Vlagatelji v sklad Infond Družbeno odgovorni se lahko sami zelo enostavno prepričajo, kako donosno je bilo varčevanje v skladu, tako da primerjajo svoje donose s tradicionalnimi skladi, ki vlagajo na razvite trge v zadnjih treh, petih in desetih letih. Najboljši prodajni argument za Infond Družbeno odgovorni je, da ponuja vlagateljem zmagovalno win-win-win kombinacijo privlačnih donosov s čisto vestjo (prepoved naložb v alkohol, tobak, vojaško industrijo) in pozitivnim vplivom na trajnostni razvoj z okoli 50 % nižjim ogljičnim odtisom. Za ozaveščene vlagatelje je dobra novica, da je evropska trajnostna zakonodaja po letih škandalov in trajnostnega zelenega zavajanja vendarle prinesla tako željene pozitivne učinke, ki kažejo, da družbeno odgovorni, etični oziroma trajnostni skladi, ki so ustanovljeni po 8. in 9. členu SFDR, vendarle tudi v praksi bolje obvladujejo trajnostna tveganja, kar pred tem žal ni bilo samoumevno.

Katere napake največkrat naredijo vlagatelji v teh zelo nepredvidljivih časih in kaj jim svetujete pri tem?

Vlagatelji delajo največje napake, ker se ne naučijo ničesar iz osnovnih, nepotrebnih, v športnem jeziku neizsiljenih napak, ki so jih delale generacije vlagateljev skozi celotno burno zgodovino delniških trgov. Te pa se seveda veliko bolj izrazijo v teh negotovih in nepredvidljivih časih. Med njimi se največkrat ponavljajo nerazumevanje pozitivnega potenciala delniških trgov, ki rastejo okoli tri četrtine časa in na dolgi rok ponujajo privlačne donose, neprimerni finančni produkti oziroma premalo razpršeni portfelji, prekratek naložbeni horizont, predvsem pa panične predčasne prodaje delnic in skladov v času večjih razprodaj ali medvedjih trgov, s katerimi si vlagatelji delajo težko popravljivo škodo. Vlagateljem, ki imajo primerno razpršen globalni portfelj, zato na splošno svetujem, da se ne pustijo prestrašiti borznim demonom, ostanejo polno investirani in ne počnejo ničesar.

Kako se pri Infondu lotevate iskanja primernih naložb za portfelje skladov v upravljanju, kakšna je vaša filozofija upravljanja premoženja?

V družbi Sava Infond je naša filozofija upravljanja z leti vedno bolj usmerjena v kvalitetna podjetja, ki imajo določene izrazite konkurenčne prednosti v obliki ekonomije obsega, prepoznavnih blagovnih znamk, učinkov mreže, stroškov zamenjave, izvirnih patentov in intelektualne lastnine. Poslovni model teh podjetij omogoča kombinacijo visokih profitnih marž in nadpovprečno visok donos na investirani kapital. Pri delnicah teh podjetij se velikokrat znajdemo pred dilemo, kako ne preplačati takšnih odličnih naložb, ki so redkokdaj zares poceni. Iskanja naložb se lotevamo kolikor je mogoče kreativno in nesistematično, hkrati pa se pri posameznih skladih v portfeljih zavestno izpostavljamo večji koncentraciji posameznih naložb in tveganim naložbam, ki pa imajo velik eksponentni potencial rasti.

Izbrani ste bili za naj upravljalca vzajemnih skladov, ob tem pa je zanimivo, da niste ekonomist. So torej pri upravljanju še bolj pomembna druga znanja?

V našem majhnem upravljavskem kolektivu je poleg dobrega in pozitivnega vzdušja ena najpomembnejših kvalitet raznolikost izobrazbe, znanja in značajev posameznih upravljavcev, ki se med seboj odlično dopolnjujemo. Ocenjujem, da so ravno naše več(deset)letne izkušnje in raznolikost osnovni temelj za uspešno preteklo in prihodnje kvalitetno upravljanje naših skladov. Sam brez sramu priznavam, da neutrudno iščem znanje in naložbene ideje na vseh koncih in krajih, posebej pri tistih uspešnih legendarnih upravljavcih, katerih pristop in filozofija vlaganja sta mi blizu. V industriji upravljanja premoženja lahko pričakujemo, da se bodo razmere v svetu v naslednjih desetletjih popolnoma spremenile, spremenili se bodo glavni igralci, v ospredje bodo stopala nova podjetja in tehnologije iz panog programske opreme, precizne medicine, biotehnologije, elektromobilnosti, robotike … Temu kompleksnemu svetu se bomo morali prilagoditi tudi upravljavci. Če bomo želeli ostati uspešni, bomo morali poskrbeti za to, da bo naše znanje o trgih in podjetjih raslo eksponentno, hkrati pa se bomo morali izogibati neumnim napakam.

Revija

Izšla je nova številka

KAPITAL za naročnike

Letno izide 6 številk REVIJE KAPITAL!
Cena posamezne številke je 4,90 eur!

Naročite se na šest številk REVIJE KAPITAL v letu 2024 in 2025 in po plačilu DVOLETNE naročnine 58,50 €, boste BREZPLAČNO prejeli knjigo 50 SLOVENSKIH ZGODB O USPEHU!

RevijaRevijaRevija
PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsak teden štiri aktualne novičke, da boste na tekočem.