Myhajlo Todurov
Myhajlo Todurov
Objavljeno 20. 11. 2023

Infrastrukturne naložbe: Prihodnji potencial

image placeholder

Infrastrukturne naložbe zajemajo širok spekter sektorjev, od tradicionalne energetike in prevoza do sodobnejših področij, kot so digitalna infrastruktura in družbene storitve. Ta raznolikost omogoča vlagateljem, da oblikujejo portfelj, prilagojen njihovim ciljem in tveganjem. Vendar pa se s povečevanjem možnosti povečuje tudi kompleksnost ocenjevanja in upravljanja teh naložb.

Infrastrukturne naložbe so znane po svoji zmožnosti zagotavljanja stabilnih donosov, vendar pa morajo vlagatelji razumeti, da ti donosi niso zagotovljeni. Pomembno je realistično ocenjevanje pričakovanih donosov, ob upoštevanju dolgoročnih trendov in makroekonomskih dejavnikov.

Politično in regulativno tveganje

Slovenija, ki se ji v prihodnje obeta uvedba novega nepremičninskega davka in z zgodovino pogostih sprememb v davčni politiki, predstavlja značilen primer, kako politične in regulativne spremembe lahko vplivajo na infrastrukturne naložbe. Uvedba novega ali zvišanje obstoječega davka lahko vpliva na stroške in donosnost infrastrukturnih projektov, še posebej lahko v tem primeru govorimo o komercialnih nepremičninah in večstanovanjskih objektih.

Poleg tega negotovost davčne politike, ki se spreminja na vsakih nekaj let, ustvarja dodatno tveganje za dolgoročne infrastrukturne projekte. Ta nestanovitnost zahteva, da vlagatelji neprestano ocenjujejo potencialne spremembe in jih upoštevajo pri svojih naložbenih odločitvah. Spremembe v davčni politiki lahko vplivajo na prihodke, operativne stroške in na koncu tudi na privlačnost naložbe.

V kontekstu Slovenije je torej še posebej pomembno, da vlagatelji razumejo lokalno politično in regulativno okolje ter se pripravijo na morebitne spremembe, ki bi lahko vplivale na njihove naložbe. To zahteva aktivno upravljanje in prilagodljivost, da se lahko hitro odzovejo na spreminjajoče se okoliščine. Kljub izzivom, ki jih prinaša negotova politična krajina, pa lahko infrastrukturne naložbe v Sloveniji še vedno ponudijo privlačne priložnosti, še posebej če so skrbno izbrane in upravljane z jasno razumevanjem lokalnih razmer. Ob tem pa v okolju visokih obrestnih mer v večji meri financirane z lastnimi sredstvi.

Priložnosti predvsem v zeleni energiji in digitalizaciji

Infrastrukturne naložbe niso imune na tveganja. Kljub temu pa te naložbe prinašajo tudi edinstvene priložnosti, še posebej v kontekstu energetske tranzicije in digitalizacije. Na primer, naložbe v obnovljive vire energije in digitalno infrastrukturo lahko prinesejo dolgoročne koristi, tako finančne kot v smislu trajnostnega razvoja.

Naložbe v obnovljive vire energije, kot so sončna in vetrna energija, postajajo ključne v boju proti podnebnim spremembam. Te naložbe ne prinašajo le potenciala za stabilne in dolgoročne donose, ampak tudi prispevajo k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv in povečanju energetske varnosti. Poleg tega lahko infrastrukturni projekti, povezani z obnovljivimi viri, izkoristijo državne subvencije in davčne olajšave, kar lahko še dodatno izboljša njihovo finančno privlačnost.

Digitalna infrastruktura, vključno s podatkovnimi centri, komunikacijskimi omrežji in tehnologijami pametnih mest, je ključna za podporo hitro rastoče digitalne ekonomije. Naložbe v ta sektor lahko prinesejo znatne donose, saj povpraševanje po digitalnih storitvah neprestano narašča. Digitalna infrastruktura je temeljna za razvoj tehnologij, kot so umetna inteligenca, internet stvari in 5G omrežja, kar pomeni, da bodo vlagatelji, ki se zgodaj vključijo v te projekte, lahko izkoristili prve koristi rastoče industrije. Ne malo tega lahko najdemo tudi v Sloveniji, zlasti pri zasnovi novejših infrastrukturnih projektih.

Pomen raznolikosti

Za uspešno izvajanje infrastrukturnih naložb je ključna diverzifikacija portfelja. To omogoča vlagateljem, da se prilagajajo tržnim spremembam in izkoristijo nastajajoče priložnosti. Poleg tega je pomembno, da se vlagatelji osredotočijo na dolgoročno strategijo, ki upošteva tako trenutne tržne pogoje kot tudi prihodnje trende. Če povemo na kratko, danes so stanovanjske nepremičnine veliko bolj tvegana investicija, kot je bilo to pred dvemi leti. Kot argument lahko navedemo podatek o višini obrestnih mer; podatek o manjšem številu ljudi, ki so upravičeni do stanovanjskih posojil; podatek o visokih cenah, ki so v določenih primerih postale že nevzdržne. Tudi podatek o padcu transakcij z nepremičninami za okoli 30 odstotkov v letošnjem letu ter negotovost v gospodarstvu nakazujeta na to, da je morda stanovanjska nepremičnina kot naložba v tem trenutku morda bolj tvegana, kot pa naložba v druge infrastrukturne projekte. Velja pa dodati, da prihodnosti ne pozna nihče in bomo le čez nekaj let lahko razpravljali kdo je imel prav in kdo se je motil.

Zaključek

Infrastrukturne naložbe predstavljajo pomembno sestavino za raznolike naložbene portfelje. Njihova sposobnost zagotavljanja stabilnih donosov, skupaj z možnostjo uresničevanja vplivnih ciljev, jih dela privlačne za institucionalne vlagatelje. Kljub temu je pomembno, da se ti vlagatelji zavedajo in ustrezno upravljajo s specifičnimi tveganji, ki jih te naložbe prinašajo. S preudarnim pristopom in razumevanjem trga lahko infrastrukturne naložbe ponudijo tako finančne koristi kot prispevek k trajnostnemu razvoju.

Revija

Izšla je nova številka

KAPITAL za naročnike

Letno izide 6 številk REVIJE KAPITAL!
Cena posamezne številke je 4,90 eur!

Naročite se na šest številk REVIJE KAPITAL v letu 2024 in 2025 in po plačilu DVOLETNE naročnine 58,50 €, boste BREZPLAČNO prejeli knjigo 50 SLOVENSKIH ZGODB O USPEHU!

RevijaRevijaRevija
PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsak teden štiri aktualne novičke, da boste na tekočem.