Myhajlo Todurov
Myhajlo Todurov
Objavljeno 8. 1. 2024

Inovacije in stroški: Dvojni izziv za slovensko industrijo upravljanja premoženja

image placeholder

V zadnjih treh desetletjih so vzajemni skladi v Sloveniji igrali ključno vlogo v naložbenem sektorju Sovenije. Začetek njihove zgodbe sega v leto 1992, ko je bil ustanovljen KD Galileo (kasneje Generali Galileo), prvi vzajemni sklad v Sloveniji. Ta mejnik je označil začetek dinamičnega obdobja, v katerem so slovenski vzajemni skladi uspešno kljubovali svetovnim finančnim krizam in večinoma dosegali pozitivne donose. Četudi je obdobje, kot je bilo leto 2008, prineslo negativne donose, je hkrati dokazalo odpornost in prilagodljivost skladov. Več kot tri desetletja kasneje so ti skladi ne le prisotni na trgu, ampak se neprestano razvijajo in prilagajajo spremenljivemu finančnemu okolju.

KD Galileo, pozneje preimenovan v Generali Galileo, je utrl pot razvoju slovenskega trga vzajemnih skladov, postavil standard za naložbene strategije in upravljanje premoženja v državi. Kljub nihanjem na globalnih finančnih trgih in ekonomskih krizah je sklad ohranil robustno povprečno letno donosnost 14,63% in skupni donos, ki presega 7.800 odstotkov. Ta statistika odraža ne le finančno spretnost in strateško upravljanje, temveč tudi izjemno prilagodljivost sklada na volatilne tržne razmere.

Danes, 32 let po ustanovitvi prvega sklada, znaša skupna višina sredstve v upavljanju 4,67 milijard evrov; v skladih pa varčuje več kot pol milijona vlagateljev. Slovenski vzajemni skladi so več kot dve desetletji uživali v nenehnem vzponu, dokler niso v letu 2008 prvič izkusili negativnih donosov zaradi svetovne finančne krize. Kljub temu so skladi hitro okrevali: leta 2009 so zabeležili rast za 30%, naslednje leto pa še dodatnih 10%. Ta obdobja okrevanja so bila ključna za dokazovanje, da je slovenski sektor vzajemnih skladov sposoben učinkovite prilagoditve v času tržnih turbulenc, kar zagotavlja njihovo dolgoročno stabilnost in uspešnost.

Konsolidacija trga kot prednost za vlagatelje

Od finančne krize dalje opažamo pomemben trend konsolidacije v industriji vzajemnih skladov v Sloveniji. To krčenje trga se kaže v zmanjšanju števila skladov, saj družbe za upravljanje ustanavljajo manj novih skladov in pospešeno likvidirajo obstoječe. Ta proces ima pomembne posledice za trg, saj izginejo manjši, dražji in pogosto manj učinkoviti skladi. Vlagateljem ostajajo na voljo večji, bolj konkurenčni in stroškovno učinkoviti skladi, kar je mogoče interpretirati kot pozitiven razvoj, vodil k večji transparentnosti, konkurenčnosti in stroškovni učinkovitosti na trgu.

Slovenski vzajemni skladi se soočajo s številnimi izzivi v globalnem kontekstu. Večina teh skladov spada med manjše na svetovnem trgu, kar vpliva na njihovo konkurenčnost in prepoznavnost. Ključnega pomena je, da razvijejo unikatne strategije in se osredotočijo na niše, kjer lahko izkoristijo svoje prednosti, kot so lokalno znanje in agilnost.

Stroškovna (ne)učinkovitost slovenskih skladov

Stroškovna učinkovitost je ključni dejavnik, ki vpliva na odločitve vlagateljev pri izbiri vzajemnih skladov. Vlagatelji iščejo sklade z optimalnim razmerjem med stroški in donosi. Nizki upravljavski stroški so bistveni, saj neposredno vplivajo na neto donosnost naložb. Skladi z višjimi stroški morajo generirati znatno višje bruto donose, da ostanejo konkurenčni. Ta vidik je še posebej pomemben v dolgoročnem obdobju, saj lahko majhne razlike v stroških kumulativno močno vplivajo na končne donose naložbe.

V primerjavi z globalnimi trendi slovenski vzajemni skladi pogosto izkazujejo višje stroške zaradi manjšega obsega sredstev pod upravljanjem in specifičnih tržnih omejitev. Ta stroškovna nekonkurenčnost predstavlja izziv za privlačnost slovenskih skladov tako za domače kot mednarodne vlagatelje. Ključnega pomena je, da slovenski skladi najdejo načine za zmanjšanje stroškov, na primer preko večje avtomatizacije, izboljšanja operativne učinkovitosti ali drugih inovativnih pristopov, da izboljšajo svojo konkurenčnost.

Prihodnost finančne industrije

Sodobne tehnološke inovacije, zlasti digitalizacija in razvoj blockchain tehnologije, bistveno preoblikujejo sektor upravljanja premoženja. Digitalizacija omogoča večjo preglednost in dostopnost finančnih informacij, kar vlagateljem omogoča učinkovitejše upravljanje njihovih portfeljev. Prav tako prispeva k zniževanju stroškov, kar lahko rezultira v nižjih stroških za vlagatelje. Blockchain tehnologija uvaja nove možnosti, kot so pametne pogodbe, ki avtomatizirajo procese, povečajo varnost transakcij in zagotovijo večjo transparentnost. Te inovacije odpirajo vrata za razvoj novih naložbenih produktov, ki bi lahko dinamizirali trg in ponudili nove priložnosti za vlagatelje ter upravljavce skladov.

Vlagatelji lahko danes z nekaj kliki na svojem pametnem telefonu dostopajo do široke palete naložbenih produktov, primerjajo njihove značilnosti in stroške ter izvedejo naložbe. Pri tem so slovenski skladi zaradi višjih stroškov pogosto v slabšem položaju in se bodo prisiljeni prilagoditi. Trend digitalizacije in mobilne dostopnosti bo verjetno še naprej rasel, kar bo demokratiziralo naložbene procese in omogočilo širšemu delu populacije sodelovanje v finančnih trgih.

V kontekstu teh dinamičnih sprememb je ključno, da se slovenski skladi prilagajajo in inovirajo, da ohranijo svoj položaj in uspešnost na hitro spreminjajočem se trgu. Sposobnost sledenja tehnološkemu razvoju in odzivanja na globalne trende bo odločilna za njihov dolgoročni uspeh.

Revija

Izšla je nova številka

KAPITAL za naročnike

Letno izide 6 številk REVIJE KAPITAL!
Cena posamezne številke je 4,90 eur!

Naročite se na šest številk REVIJE KAPITAL v letu 2024 in 2025 in po plačilu DVOLETNE naročnine 58,50 €, boste BREZPLAČNO prejeli knjigo 50 SLOVENSKIH ZGODB O USPEHU!

RevijaRevijaRevija
PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsak teden štiri aktualne novičke, da boste na tekočem.