Uredništvo Revije Kapital
Uredništvo Revije Kapital
Objavljeno 26. 2. 2023

Izobraževanje: Priprava načrta denarnega toka za banke in javne razpise

image placeholder

 V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom ter da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje.


Pomembno je razumeti glavne informacije, ki nam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti in likvidnosti ter s tem znižujemo tveganje denarnega poslovanja za notranje in  zunanje uporabnike računovodskih in finančnih informacij. Ob začetku leta moramo narediti načrte denarnega toka, plačilne sposobnosti in likvidnosti. To ne velja samo za začetek leta ampak tudi za razne javne razpise in finančne institucije.

Vsebina:

 1. Predstavitev posameznih postavk iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki vplivajo na izdelavo načrta denarnih tokov.
 2. Računovodski predpisi in interni akti glede vrednotenja premoženja in dolgov ter njihov vpliv na poslovni rezultat, davčni obračun, denarni tok in boniteto poslovanja.
 3. Pomen poslovno nepotrebnega premoženja na računovodske izkaze, davčni obračun in izkaz denarnih tokov.
 4. Načrt poslovnega izida in načrt denarnih tokov.
 5. Izdelava, spremljanje in analiziranje načrtov in doseženih rezultatov.
 6. Poročilo poslovanja z vidika poslovnega izida in denarnih tokovih za različne uporabnike (lastniki, poslovodstvo, financerji, investitorji, javni razpisi).
 7.  Predstavitev izbranih kazalnikov poslovanja s komentarji (likvidnost, plačilna sposobnost, zadolženost, finančna neodvisnost, neto obratni kapital, neto upnik ali dolžnik).
 8. Odgovori na vprašanja udeležencev ter strokovna diskusija.


V sklop računovodskih seminarjev spadata še: 

 • Evidentiranje, vrednotenje in vodenje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin (5. oktober 2022 ob 9. uri)
 • Računovodenje zalog, nedokončanih storitev in obračun gradbenih storitev (9. november 2022 ob 9. uri)


Komu so seminarji namenjeni:

 • Direktorjem organizacij
 • Samostojnim podjetnikom
 • Vodjem računovodskih servisov
 • Računovodjem
 • Vodjem financ
 • Finančnim analitikom
 • Začetnikom v finančno- računovodskih službah


Seminarje bo vodila doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov, podjetništva in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso na konkretnih primerih. Predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

Cena posameznega seminarja je 130 EUR (za naše člane 65 EUR), ob prijavi na vse tri seminarje upoštevamo 10% popust.

Dodatne informacije:
OOZ Ljubljana Vič
tel: 01 200 52 50
gsm: 051 698 000
[email protected]

Revija

Izšla je nova številka

KAPITAL za naročnike

Letno izide 6 številk REVIJE KAPITAL!
Cena posamezne številke je 4,90 eur!

Naročite se na šest številk REVIJE KAPITAL v letu 2024 in 2025 in po plačilu DVOLETNE naročnine 58,50 €, boste BREZPLAČNO prejeli knjigo 50 SLOVENSKIH ZGODB O USPEHU!

RevijaRevijaRevija
PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsak teden štiri aktualne novičke, da boste na tekočem.