Uredništvo Revije Kapital
Uredništvo Revije Kapital
Objavljeno 21. 12. 2023

Josef Gregorič »Zelene obveznice bodo kmalu del vsakega naložbenega portfelja«

image placeholder

Letos praznujemo 15-letnico prve zelene obveznice na svetu. Nedavno poročilo PwC ocenjuje, da je bilo okoli 14 odstotkov vseh novih evropskih obveznic, izdanih leta 2021, v zelenem, socialnem ali trajnostnem formatu. Leta 2015 je to veljalo za samo odstotek obveznic. Do leta 2026 naj bi te obveznice predstavljale že več kot 40 odstotkov skupnega obsega izdaje v Evropi. Danes, s skupno izdajo zelenih obveznic v višini več kot 2 tisoč milijard evrov, smo priča strukturni spremembi na obvezniškem trgu.

Razširil se je tudi spekter izdajateljev. Medtem ko so na začetku trg vodile večstranske razvojne banke, so se korporativni in finančni izdajatelji vse bolj pridruževali od leta 2015/16. Danes večino obveznic v tem segmentu izdajajo zasebna podjetja. Zelene obveznice so se uveljavile kot ključno finančno orodje za podpiranje okolju prijaznih projektov, zlasti pri razvoju solarnih infrastruktur v Evropi. V kontekstu naraščajočega pomena boja proti podnebnim spremembam in prehoda na obnovljive vire energije so zelene obveznice postale ključni finančni instrument. Evropa je v ospredju pri izdajanju zelenih obveznic, kar kaže na njeno zavezanost trajnostnim in obnovljivim energijam. Iniciative, kot sta EU Green Bond Standard in Evropski zeleni dogovor, imajo pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega financiranja in zagotavljanju transparentnosti ter verodostojnosti zelenih finančnih instrumentov.

 

»Prizadevali si bomo za širitev naše ponudbe, vključno s solarnimi projekti, in zagotavljali bomo podporo vlagateljem pri sprejemanju informiranih odločitev o trajnostnih investicijah.«

 

KAPITAL: Vaše podjetje KingConsulting posreduje pri prodaji zelenih obveznic nemškega podjetja Sun Contracting za izgradnjo solarnih elektrarn. Kaj natančno je zelena obveznica in kaj jo dela zeleno?

Josef Gregorič: Zelena obveznica je finančni instrument, ki ga izdajajo podjetja ali vladne ustanove za zbiranje sredstev za projekte, ki imajo pozitiven vpliv na okolje, kot so solarne elektrarne. Kar zeleno obveznico dela "zeleno", je njena izrecna namenskost za financiranje okoljskih projektov in obveza k preglednosti glede uporabe sredstev.

 

KAPITAL: Kakšno vlogo ima vaše podjetje pri promociji in prodaji teh obveznic?

Josef Gregorič: Naše podjetje deluje kot povezovalni člen med izdajatelji zelenih obveznic in vlagatelji. Nudimo strokovno znanje, podporo in informacije o zelenih obveznicah, pomagamo pri oceni tveganj in donosov ter posredujemo pri nakupu obveznic. Tako prispevamo k večji dostopnosti zelenih investicijskih produktov.

 

KAPITAL: Kako zagotavljate, da so projekti, financirani z zelenimi obveznicami, resnično trajnostni?

Josef Gregorič: Skrbno preverjamo izdajatelje in projekte, ki jih financirajo. Pregledujemo njihove okoljske poročevalske standarde in načrte za izvedbo projektov, da zagotovimo njihovo trajnostnost. S tem zagotavljamo, da vlagatelji resnično prispevajo k trajnostnim ciljem.

Še pomembneje pa je, da preglede in analize opravi že družba Sun Contracting. Nenazadnje gre za strokovnjake, ki so po Evropi postavili že več kot 150 tisoč solarnih panelov, med drugim tudi dve večji sončni elektrarni v Sloveniji. Podjetje poskrbi za celotno izvedbo projektov ter tudi nadaljnje vzdrževanje in skrb za pravilno delovanje. Njihova zaveza je, da poskrbijo za celoto. 

 

KAPITAL: Kakšne so vaše izkušnje s trgom solarnih projektov, ki jih financirajo zelene obveznice?

Josef Gregorič: Trg solarnih projektov, ki jih financirajo zelene obveznice, se hitro razvija. Opazujemo naraščajočo zavezanost k obnovljivim virih energije in solarni projekti so med najbolj priljubljenimi. Naša vloga je, da vlagateljem pomagamo prepoznati najbolj obetavne in učinkovite solarne projekte.

 

KAPITAL: Kako vidite prihodnost zelenih obveznic, še posebej v kontekstu solarnih projektov?

Josef Gregorič: Pričakujem, da bo trg zelenih obveznic še naprej rasel, še posebej za financiranje solarnih projektov. Z rastočim zavedanjem o pomenu obnovljivih virov energije in naraščajočo podporo trajnostnim investicijam bodo zelene obveznice ključne pri spodbujanju prehoda na čisto energijo. Čez 15 let bo trajnost morala biti dosledno vključena v celoten nabor finančnih instrumentov, ne samo obveznic. Celotno gospodarstvo bi moralo biti kartirano glede na trajnostne cilje in imeti bi morali merila, ki merijo prispevek vseh gospodarskih dejavnosti k tem ciljem, bistvenih ali ne. Zelene, socialne in trajnostne obveznice s poudarkom na dejavnostih, ki bistveno prispevajo, bodo še naprej osrednji del tega procesa, upamo, da z večinskim deležem celotnih izdanih obveznic.

 

»Verjamemo, da lahko s povečanjem dostopnosti in razumevanja zelenih obveznic prispevamo k večji vključenosti vlagateljev v trajnostne projekte.«

 

KAPITAL: Kakšno vlogo vidite za vaše podjetje v prihodnosti na trgu zelenih obveznic?

Josef Gregorič: Naš cilj je biti most med izdajatelji in vlagatelji. Prizadevali si bomo za širitev naše ponudbe, vključno s solarnimi projekti, in zagotavljali bomo podporo vlagateljem pri sprejemanju informiranih odločitev o trajnostnih investicijah. Verjamemo, da lahko s povečanjem dostopnosti in razumevanja zelenih obveznic prispevamo k večji vključenosti vlagateljev v trajnostne projekte. Poleg tega nameravamo razširiti naše sodelovanje s podjetji, ki razvijajo inovativne tehnologije v obnovljivih virih energije, da bi še bolj spodbudili zeleno preobrazbo.

 

KAPITAL: Kako se soočate z izzivom "zelenega pranja" pri zelenih obveznicah?

Josef Gregorič: "Zeleno pranje" je resen izziv v industriji. Da se temu izognemo, sodelujemo samo z izdajatelji, ki imajo jasno opredeljene in preverljive okoljske cilje. Prav tako redno spremljamo poročila o napredku in vplivu financiranih projektov ter zagotavljamo, da informacije, ki jih delimo z vlagatelji, temeljijo na trdnih in preverljivih dejstvih.

 

KAPITAL: Kaj bi svetovali vlagateljem, ki razmišljajo o vlaganju v zelene obveznice?

Josef Gregorič: Vlagateljem bi svetoval, naj skrbno preučijo izdajatelja obveznic in specifične projekte, ki jih obveznica financira. Pomembno je razumeti, kako se sredstva uporabljajo in kakšen vpliv imajo na okolje. Prav tako je koristno preveriti zgodovino in ugled izdajatelja ter njegovo zavezanost trajnosti.

 

KAPITAL: Kakšne so prihodnje smeri in izzivi za trg zelenih obveznic?

Josef Gregorič: Prihodnji razvoj trga zelenih obveznic bo verjetno vključeval strožje standarde in boljše smernice za ocenjevanje trajnosti projektov. Prav tako pričakujemo večjo raznolikost projektov, ki jih financirajo zelene obveznice, vključno s tehnološkimi inovacijami na področju obnovljivih virov energije. Glavni izziv bo ohranjanje visoke ravni preglednosti in integritete, da se zagotovi, da zelene obveznice resnično prispevajo k trajnostnim ciljem.

Revija

Izšla je nova številka

KAPITAL za naročnike

Letno izide 6 številk REVIJE KAPITAL!
Cena posamezne številke je 4,90 eur!

Naročite se na šest številk REVIJE KAPITAL v letu 2024 in 2025 in po plačilu DVOLETNE naročnine 58,50 €, boste BREZPLAČNO prejeli knjigo 50 SLOVENSKIH ZGODB O USPEHU!

RevijaRevijaRevija
PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsak teden štiri aktualne novičke, da boste na tekočem.