Jure Mlakar
Jure Mlakar
Objavljeno 29. 2. 2024

mag. FRANC DOVER, direktor Javnega podjetja SNAGA, d.o.o.

image placeholder

O podjetju in njegovi vlogi

 

KAPITAL: Pozdravljen g. Dover, v uvodu hvala, da ste se odzvali povabilu na tale pogovor in si vzeli čas, da lahko predstaviva bralcem dimenzijo vodenja takega podjetja, kot je Javno podjetje Snaga. Lahko za začetek podrobneje predstavite podjetje Snaga in njegovo glavno poslanstvo?

mag. Franc DOVER: V JP Snaga je skupaj z agencijskimi sodelavci zaposlenih 265 sodelavk in sodelavcev, kateri ustvarimo cca 22,00 mio. prihodkov od tega 82% iz naslova gospodarskih javnih služb in 18% iz naslova tržnih dejavnosti. Gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki opravljamo v devetih lokalnih skupnosti, kjer živi cca 165.000 prebivalcev, prav tako opravljamo dejavnost Akvarija – Terarija in zavetišča za živali ter skrbimo za tri zaprta odlagališča od katerih je eno odlagališče nevarnih odpadkov. Lahko rečemo, da imamo zelo širok nabor dejavnosti, ki jih opravljamo z vso skrbnostjo in zavzetostjo vseh zaposlenih.

Naše glavno poslanstvo je, da »NUDIMO UGODJE IN ČISTO OKOLJE«

 

KAPITAL: Kako se je vloga podjetja Snaga razvijala skozi leta v kontekstu ravnanja z odpadki?

mag. Franc DOVER: Razvoj JP Snaga je bil vključen skozi razvoj komunalne dejavnosti v mestu Maribor. Iz arhivskega gradiva lahko zasledimo prve pisne dokaze o vzdrževanju mesta ter razvoja pripadajoče infrastrukture iz sredine 18. stoletja. Prva pravila za čiščenje mesta je sprejelo Okrajno glavarstvo Maribor leta 1852. In leta 1909 je tedanji Mestni svet sprejel sklep, da se morajo ulice, ceste in trgi pometati dvakrat tedensko kar bi se naj tudi štelo za začetek organizirane skrbi za snago v Mariboru. Leta 1961 pa se je zgodila izločitev obrata Čistoča iz Komunalnega podjetja Maribor, ki se nato preoblikuje v podjetje Snaga. Svoje poslovanje začne s 77 sodelavci, sedmimi vozili, dvema pisarnama in tremi garažami.

 

KAPITAL: Kaj vam pomeni izvolitev na mesto predsednika GIZ SLOCERO?

mag. Franc DOVER: Odgovoren izziv ter zaupanje sedmih poslovnih sistemov za čas mojega mandata v GIZ SLO CERO. Hkrati pa tudi veliko osebno zadovoljstvo in potrditev strokovnega dela, ki ga opravljam na področju komunalne dejavnosti.

 

KAPITAL: Kateri so glavni izzivi centrov za ravnanje z odpadki?

mag. Franc DOVER: Predvsem so to uresničevanje poslovnih interesov na področju naših dejavnosti, pospeševanje stroke, izobraževanja in izpopolnjevanje na tem področju, uvajanju enotnih standardov na področju predelave odpadkov ter uveljavljanju interesa in sodelovanja pri nastajanju in spremljanju zakonodajnega okvira. In nenazadnje tudi povezovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

 

mag. Franc Dover o prejeti nagradi

 

KAPITAL: Kaj po vašem mnenju predstavlja prejeta nagrada bralcev časnika Večer za vaše podjetje?

mag. Franc DOVER: Predvsem eno veliko priznanje za vse sodelavce našega podjetja za delo in poslanstvo, ki ga opravljamo. Hkrati pa je to tudi obveza do nas, da se bomo trudili po najboljših močeh v danih okoliščinah zagotavljati najvišji možni nivo naših storitev. Zaradi uspešnega dela v preteklem obdobju smo eni izmed redkih poslovnih sistemov iz komunalne dejavnosti, ki smo del poslovnega izida vrnili vsem našim uporabnikom v obdobju od 1.7.2023 do 31.12.2023.

 

KAPITAL: Kateri projekti ali pobude so po vašem mnenju prispevali k temu priznanju?

mag. Franc DOVER: Verjamemo, da smo z medsebojnim sodelovanjem med uporabniki, zaposlenimi, dobavitelji in lastniki znali vzpostaviti relacije, ki na najvišjem nivoju pomeni, da spreminjamo okolje in svet na bolje. To pomeni ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat, zmanjševanje skupnih zbirnih mest, promocija pitja vode iz pipe (smo tudi prejemniki tega certifikata), zbiranja rabljenega jedilnega olja, s priznanimi izvajalci izvedli risanko z napevom »Čuješ ti ločuješ«, aktivno maskoto Duškota, sodelovali v projektu Winpol katerega rezultat so bile prve podzemne zbiralnice v mestnem središču, sistemsko pristopili k sortirnim analizam glede pravilnosti odlaganja odpadkov ter uvedli svetovalni nadzor od vrat do vrat.

Veliko je bilo in bo tudi v prihodnje osveščanja, obveščanja in izobraževanja s prisotnostjo po vrtcih, osnovnih šolah in javnih prireditvah tudi družbenih omrežjih in spletnih straneh ter drugih medijih (časopis, radio, TV).

 

Strategije in inovacije

 

KAPITAL: Katere inovativne pristope ali tehnologije trenutno uporabljate v procesu ravnanja z odpadki?

mag. Franc DOVER: Pri našem delu uporabljamo tudi sodobna vozila za zbiranje odpadkov s specialnimi nadgradnjami tako, da je čimmanjši vpliv na okolje. Vendar je tovrstne opreme eno tretjino vse ostalo bomo v prihodnjih letih posodobili. S postavitvijo prvih podzemnih zbiralnic se bo zmanjšalo število voženj s tovornjaki po centru mesta. Bistvo kar je očem skrito (po Malem princu) so napačno odloženi odpadki med mešanimi komunalnimi odpadki ter odpadno embalažo, kjer ugotavljamo da je še vedno preveč bioloških odpadkov, zato se spogledujemo z novo tehnologijo, ki jo bomo uvedli in sicer s pomočjo strojnega vida zaznali vsebino odpadka v zabojniku, kar bo imelo za posledico obveščanje lastnika o napačnem odlaganju in vsemi posledicami ki bodo takrat iz tega nastale.

 

KAPITAL: Kako podjetje Snaga načrtuje odziv na naraščajoče okoljske izzive v prihodnjih letih?

mag. Franc DOVER: Okoljski izzivi so rezultat neodgovornega ravnanja prebivalcev tega planeta. Vsekakor se bomo trudili pri našem delu učinkovito odzivati na nove trende za kar pa mesto in regija v katerem delujemo mora investirati v sodobno javno infrastrukturo, ki bo zagotovila ponor odpadkov to pomeni zaključen proces za biološke odpadke, mešane komunalne odpadke in vse tiste, ki niso del krožnega ciklusa, da se lahko uporabijo pri termični izrabi.

 

Vpliv na okolje in trajnostni razvoj

 

KAPITAL: Na kakšen način vaše podjetje prispeva k trajnostnemu razvoju in varovanju okolja?

mag. Franc DOVER: To je zelo kompleksna in zahtevna materija katere smo se lotili v prvi fazi na nivoju osveščanja in izobraževanja. Nadaljevali z zelenim javnim naročanjem, da smo v naš avtopark dopolnili z vozili na stisnjen zemeljski plin (CNG). V ta namen smo se lotili priprave Politike trajnostnega razvoja JP Snaga, imenoval ekipo, ki bo v letošnjem letu vzpostavila trajnostno poslovanje in pripravila trajnostnega poročila

 

KAPITAL: Kako merite in ocenjujete vpliv vaših dejavnosti na okolje?

mag. Franc DOVER: Ocenjujemo, da bomo ta podatek imeli kmalu po vzpostavitvi trajnostnega poročanja predvidoma v letu 2025.

 

image2.jpeg

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

 

KAPITAL: Kako Snaga sodeluje z lokalnimi skupnostmi in občinami pri ravnanju z odpadki?

mag. Franc DOVER: Lahko rečem, da v skladu s pričakovanji in sprejetimi odloki za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Pomembno je dejstvo, da v vseh lokalnih skupnostih, kjer delujemo velja enotna cena. Cilj pa je zagotovo v vseh občinah vzpostaviti najvišji možni standard zbiranja od vrat do vrat. Ta projekt je odprt in ocenjujemo, da ga bomo realizirali do leta 2028.

KAPITAL: Katere pobude ali programi so bili posebej uspešni pri vključevanju skupnosti?

mag. Franc DOVER: V zadnjem obdobju poenotenje delovanja po zbirnih centrih. Prav tako smo z vsemi občinami, ki so tudi lastnice našega podjetja letos podpisali pogodbe za lokalno gospodarsko javno službo pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v lasti Mestne občine Maribor. Za to gre zahvala tudi strokovnim službam na MOM. V našem podjetju pa smo pripravili vzdržen model financiranja.

 

Izzivi in priložnosti v industriji

 

KAPITAL: Kateri so trenutno največji izzivi v industriji ravnanja z odpadki, in kako se Snaga sooča z njimi?

mag. Franc DOVER: Pravijo, da je najboljši tisti odpadek, ki sploh ne nastane. A si predstavljate da se danes v razvitem svetu zavrže 1/3 hrane ali ji tudi preteče rok uporabe. To zame ni razvit svet. Sem pa vesel, da se vsaj iz takšnega materiala danes naredi veliko bioplina ostanek pa raztrosi po poljih. V gospodinjstvu je bilo zavržene hrane cca 70 kg/osebo. To so velike številke in ogromno porabljene vode, električne energije in zemeljskega plina… 

Izziv, ki ga jaz vidim v Sloveniji je obstoječa zakonodaja in nekompetentni ljudje, ki so na položajih za sprejem novosti in implementacijo v naše okolje. Za naše okolje velja še posebno efekt »ne na mojem dvorišču« (NIMBY), zato je umeščanje v prostor zelo dolgotrajen postopek.

 

KAPITAL: Kje vidite največje priložnosti za inovacije in izboljšave v vašem sektorju?

mag. Franc DOVER: V kolikor bomo imeli kompetentne in razmišljajoče kadre z veliko znanja potem je vse možno. Žal pa le tega v moji poslovni karieri kolikor jo še imam pred sabo verjetno ne bom doživel. Če se ozrem v naše okolje nam obupno primanjkuje sodobna infrastruktura in ustrezne prioritete, ki bi morale ostati dolgoročne ne pa tako kot se nam dogaja kar nekdo gradi drug podere in potem znova….in znova…

 

Vodstvene strategije in korporativna kultura

 

KAPITAL: Kako bi opisali svoj pristop k vodenju v Snagi?

mag. Franc DOVER: Moj slog vodenja je zelo specifičen in združeno pomeni vodenje z lastnim zgledom. Dogovor je zavezujoč. Sicer pa se držim reka, da na svoji poti ne kamenjam vsakega psa, ki me nalaja. Sicer nebi nikoli prišel do cilja. Osebno mi je pomembna pot, ki jo s sodelavci utiramo do skupno zadanih ciljev. Pri svojem delu sem izoblikoval enačbo ali formulo po kateri delujem in sicer:

3xK + N + 5xP

In pomeni: Korporativna Kultura Komuniciranja z Navdihom Pošteno, Pogumno, Pravilno, Pravočasno, Produktivno.

 

KAPITAL: Kakšna je korporativna kultura v Snagi in kako to vpliva na uspešnost podjetja?

mag. Franc DOVER: Delujemo v skladu s prej predstavljeno enačbo, rezultati pa so zabeleženi v letnih poročilih in tudi z nagrado, ki smo jo bili deležni kot Podravsko podjetje Pod leta 2022.

 

Pogled v prihodnost

 

KAPITAL: Kako si predstavljate prihodnost Snage v naslednjih petih do desetih letih?

mag. Franc DOVER: Predlagam, da me na to vprašanje opomnite v kolikor bom še direktor v podjetju po 1.7.2024. Vsekakor to podjetje vidim kot delujoče za kar bo potrebno postoriti še kar nekaj nalog, ki pa so nekoliko zaupne narave.

 

KAPITAL: Kakšne so vaše ambicije ali cilji za podjetje v tem obdobju?

mag. Franc DOVER: Glede na to, da se moj mandat izteka 30.6.2024, o ambicijah ne morem govoriti, je pa moj cilj do takrat, da pripravimo revidirano letno poročilo za poslovno leto 2023 o tem seznanimo nadzorne organe in podamo v sprejetje na skupščino predvideno v mesecu maju.

 

Osebna refleksija

 

KAPITAL: Kaj vas osebno najbolj navdihuje pri vašem delu v Snagi?

mag. Franc DOVER: Moj navdih so vsi zaposleni v našem podjetju. Imam veliko spoštovanje do njih in naredil sem v tem obdobju od kar sem v podjetju, da smo razvili pošten medsebojni odnos in drži dejstvo, da dana beseda zavezuje. Vse kar sem podal smo realizirali. Skoraj vse. Zadnji projekt iz tega obdobja je nova sistemizacija, katero smo pričeli, seznanil sem tako člane Sindikata in Sveta delavcev kakor tudi vse, ki so se lahko udeležili zadnjega Zbora sodelavcev 21.2.2024. 

 

KAPITAL: Imate kakšen nasvet ali sporočilo za druge vodje v industriji ravnanja z odpadki?

mag. Franc DOVER: Komunikacija, izobraževanje, osebna integriteta ter učenje od najboljših. Veliko pitja vode iz pipe, zmerno uživanje lokalno pridelane hrane tako za želodec kot možgane in vsaj 3 x tedensko znojenje.

BODIMO MODRI, OHRANIMO ZELENO IN OSTANIMO ZDRAVI!

 

 

Revija

Izšla je nova številka

KAPITAL za naročnike

Letno izide 6 številk REVIJE KAPITAL!
Cena posamezne številke je 4,90 eur!

Naročite se na šest številk REVIJE KAPITAL v letu 2024 in 2025 in po plačilu DVOLETNE naročnine 58,50 €, boste BREZPLAČNO prejeli knjigo 50 SLOVENSKIH ZGODB O USPEHU!

RevijaRevijaRevija
PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsak teden štiri aktualne novičke, da boste na tekočem.