Uredništvo Revije Kapital
Uredništvo Revije Kapital
Objavljeno 16. 4. 2024

Pogon inovacij in rasti: Razpisne priložnosti za slovenska podjetja v 2024

image placeholder

V letu 2024 slovenska podjetja čakajo številne spodbude, ki obljubljajo podporo inovativnosti, trajnostnemu razvoju in konkurenčnosti na domačem in tujih trgih. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) RS je objavilo obsežen načrt razvojnih spodbud, ki segajo od podpore za zagon inovativnih podjetij do finančnih instrumentov za spodbujanje raziskav in razvoja.

 

V letu 2024 bodo na voljo različne spodbude, namenjene gospodarstvu:

  • Zagon inovativnih podjetij: Podpora za nova in obstoječa podjetja, ki uvajajo inovativne produkte in storitve.
  • Finančni instrumenti: Semenski kapital, garancije in ugodna posojila za raziskave, razvoj in komercializacijo tehnologij.
  • Podpora internacionalizaciji: Sofinanciranje nastopov na mednarodnih sejmih, trženjske aktivnosti za širitev na tuje trge.
  • Razvoj in raziskave: Poseben poudarek na mikroelektroniki, komunikacijskih tehnologijah in krožnem gospodarstvu.
  • Energetika in okoljske tehnologije: Spodbude za projekte razogljičenja in učinkovite rabe energije.
  • Podjetništvo in MSP: Celovite podporne storitve, vavčerji za male vrednosti in spodbude za socialno ekonomijo.

 

Splošni pregled

Za gospodarstvo je napovedanih skupaj 42 novih ukrepov

V letu 2024 MGTŠ napoveduje skupaj 42 ukrepov v skupni vrednosti 339,2 milijona evrov za razvojne spodbude. Ta sredstva so razdeljena med povratna, nepovratna in kombinirana sredstva, s posebnim poudarkom na nepovratnih sredstvih, ki predstavljajo 285,9 milijona evrov od skupne vsote. 

 

Ključni razpisi za podjetja

Gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij (SAŠA in Zasavje): Za to področje je namenjenih 831 milijonov evrov, kar predstavlja pomemben delež celotnih sredstev, usmerjenih v prehod na zeleno gospodarstvo. Razpise za investicije podjetij in razvoj ter raziskave pričakujemo v 2. kvartalu leta 2024.

 

Razvoj in raziskave: Projekti s področja razvoja in raziskav s skupno vrednostjo 38,5 milijona evrov v tem letu. Demo pilotni projekti in javni razpis RRI so napovedani v zadnjem kvartalu tega leta, podjetja pa bodo lahko prejela sredstva za stroške osebja, zunanjih izvajalcev, neopredmetenih sredstev in posrednih stroškov projekta. Višina sofinanciranja bo do 60 odstotkov in bo odvisna od velikosti podjetja.

 

Spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja: Tudi letos so napovedani vavčerji za MSP v vrednosti 24,09 milijonov evrov, ki bodo namenjeni krepitvi konkurenčnosti podjetij in njihovi rasti. Objava vavčerjev je napovedana že v 1. kvartalu 2024. Podjetjem, ki se želijo širiti na tuje trge, pa bosta na voljo razpisa za sofinanciranje nastopov na mednarodnih sejmih in showroomih v tujini, preko katerih bodo MSP lahko predstavili svoje produkte in se pozicionirali na tujem trgu.

 

Energetika: Veliko sredstev, kar 42 milijonov evrov, je letos namenjenih naložbam v ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in razogljičenje gospodarstva. Namen je zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in pospešiti zeleni prehod. Podjetja v industrijski dejavnosti bodo lahko prejela do 60 odstotkov nepovratnih sredstev za naložbe v URE, in to za stroške opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Razpis je napovedan v 2. kvartalu tega leta.

 

Lesarstvo: 17,5 milijona evrov bo namenjenih podjetjem, ki se ukvarjajo z lesarsko dejavnostjo. V 2. kvartalu je napovedan razpis Mikro spodbude v lesarstvu, ki bo podpiral mikro, mala in srednje velika podjetja z lesarsko predelovalno dejavnostjo, z višino sofinanciranja od 10.000 do 70.000 evrov za nakup osnovnih sredstev. Večja razpisa pa se bosta odprla v zadnjem kvartalu, skoraj 15 milijonov evrov bo na voljo za lesarska podjetja za investicije.

Poleg omenjenih razpisov za nepovratna sredstva bo objavljenih veliko spodbud za povratna sredstva, mikrokrediti in krediti za investicije podjetij z garancijo in subvencijo obrestne mere.

Večina razpisov bo objavljena v prvi polovici leta 2024, pri čemer so nekateri razpisi že v pripravi. Višina sofinanciranja se razlikuje glede na projekt in velikost podjetja, pri čemer bo več razpisov omogočalo sofinanciranje do največ 60 odstotkov upravičenih stroškov.

Razvojne spodbude za leto 2024 odpirajo vrata številnim priložnostim za slovenska podjetja. S pravilno strategijo in inovativnim pristopom lahko podjetja izkoristijo te spodbude za rast, razvoj in uspešno konkuriranje na globalnem trgu.

Revija

Izšla je nova številka

KAPITAL za naročnike

Letno izide 6 številk REVIJE KAPITAL!
Cena posamezne številke je 4,90 eur!

Naročite se na šest številk REVIJE KAPITAL v letu 2024 in 2025 in po plačilu DVOLETNE naročnine 58,50 €, boste BREZPLAČNO prejeli knjigo 50 SLOVENSKIH ZGODB O USPEHU!

RevijaRevijaRevija
PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsak teden štiri aktualne novičke, da boste na tekočem.