Kristina Kočet Hudrap
Kristina Kočet Hudrap
Objavljeno 22. 10. 2022

Več kot 3 milijarde evrov kohezijskih sredstev za Slovenijo

image placeholder

KAJ LAHKO SLOVENIJA PRIČAKUJE V NASLEDNJIH LETIH NA PODROČJU NEPOVRATNIH SREDSTEV?

Slovenija bo v prihodnje vlagala v bolj zelen, nizkoogljični prehod gospodarstva.

Nepovratna sredstva, ki jih bodo podjetja pridobila preko razpisov, bodo prispevala k razvoju obnovljivih virov energije in razogljičenju države. Napovedane so naložbe za pridobivanje sončne energije, energije iz vetra in izboljšanje energetske učinkovitosti poslovnih stavb.

  • 249 milijonov evrov bo namenjenih pomoči savinjsko-šaleški regiji iz sklada za pravični prehod (opustitev rabe premoga).
  • Raziskavam, razvoju in inovacijam bo namenjenih 727 milijonov evrov.
  • 511 milijonov trajnostni in pametni mobilnosti (tudi javni potniški promet – predvsem modernizacija in nadgradnja železniškega prometa).
  • 769 milijonov evrov bo Slovenija namenila področjem socialne vključenosti, zaposlovanju, izobraževanju …
  • 23,9 milijona evrov je predvidenih za naložbe v trajnostno ribištvo, ohranjanje morske biotske raznolikosti in zaščito morskih ekosistemov v Jadranskem morju.

"S temi naložbami iz kohezijske politike bo lahko Slovenija nadaljevala svoj trajnostni gospodarski razvoj ter premagala izzive na področjih inovacij in konkurenčnosti. Veseli me, da bo bistveni del sredstev namenjen razvoju digitalnega gospodarstva in boju proti podnebnim spremembam," 

je povedala evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira.

 

AKTUALNI RAZPISI ZA PODJETJA

Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih vplivov oziroma povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Razpis je razdeljen na dva sklopa, v 1. sklop spadajo MSP z najmanj 20 zaposlenimi, 2. sklop je namenjen tako zagonskim kot tudi mikro in malim podjetjem z najmanj 1 in največ 19 zaposlenimi. 

Pri obeh sklopih se podjetje najprej prijavi v fazo A, ki zajema do 5-mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju - Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta (podjetje prejme podporo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije). Po uspešno zaključeni fazi A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v fazo B.
V fazi B je finančna podpora za 1. sklop med 40.000 in 90.000 evri, v 2. sklopu pa med 10.000 in 40.000 evri.

Upravičeni stroški razpisa so nakup opreme, stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč, stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov, posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog, stroški svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci.

Rok za oddajo za 1. sklop: 16. 1. 2023, za 2. sklop: 15. 11. 2022.

 

Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Preko Eko sklada je še vedno odprt razpis za energetsko učinkovitost poslovnih stavb. 

Za nepovratna sredstva bo na voljo še dodatnih 5 mio. evrov, posamezno podjetje pa lahko prejme 20 % nepovratnih sredstev (oziroma do 200.000 evrov po "de minimis"). 

 Podjetje lahko zaprosi tudi za ugoden kredit v vrednosti do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Obrestna mera je trimesečni euribor + 1,3 %. 

Roka za oddajo ni, razpis bo odprt do porabe sredstev. 

 

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter zadruge.

Upravičeni stroški:

a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

b) nakup in vgradnja hranilnika energije,

c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,

d) priprava in izvedba obrtniških in inštalacijskih del,

e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % upravičenih stroškov operacije.

Sofinanciranje: 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 evrov na 1 kW inštalirane nazivne električne moči.

Revija

Izšla je nova številka

KAPITAL za naročnike

Letno izide 6 številk REVIJE KAPITAL!
Cena posamezne številke je 4,90 eur!

Naročite se na šest številki REVIJE KAPITAL v letu 2023 in 2024 in po plačilu DVOLETNE naročnine 58,50 €, boste BREZPLAČNO prejeli knjigo 50 SLOVENSKIH ZGODB O USPEHU!

RevijaRevijaRevija
PRIJAVA NA E-NOVICE

Vsak teden štiri aktualne novičke, da boste na tekočem.